Zaloguj
Dodaj
AAA
Polityka prywatności
Polityka prywatności serwisu


1.      Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady prywatności, przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług scoreo.pl poprzez Serwis.

 

2.     Administrator danych

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest PREALS DATA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Algierskiej 17L/5, 03-977 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000961790, NIP: 1133054165, kapitał zakładowy 50.000,00 złotych

 

3.     Bezpieczeństwo

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 

4.    Dane

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 

5.     Analiza danych

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a)   poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

b)   poprzez gromadzenie plików “cookies” [czytaj więcej o Cookies],

c)   za pośrednictwem narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics.

 

6.    Sposób gromadzenia danych

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

 

7.    Sposób przetwarzania danych

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

 

8.    Przechowywanie i przetwarzanie danych

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

9.    Pozostałe zasady

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 

10.  Zmiana w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

11.    Odnośniki do storn zewnętrznych

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez administratorów scoreo.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.Firmy
Produkty
Aktualności
Usługi
Opinie
Szukasz sprawdzonej firmy? Sprawdź bazę firm SCOREO. Poznaj aktualne dane kontaktowe, opinie, informacje finansowe i ofertę.
Szukasz dobrych produktów? Sprawdź bazę produktów SCOREO. Poznaj aktualne oferty, opinie i dane kontaktowe firm.
Szukasz aktualnych informacji? Sprawdź najnowsze publikacje firm w SCOREO. Poznaj aktualne treści, opinie i dane kontaktowe firm.
Szukasz pewnych usług? Sprawdź bazę usług SCOREO. Poznaj aktualne oferty, opinie i dane kontaktowe firm
Szukasz opinii na temat firm, produktów i usług? Sprawdź opinie zgromadzone w SCOREO. Poznaj aktualne opinie internautów i klientów.